Ħawwad flimkien il-piżelli, il-basal aħdar, in-nagħniegħ u l-bajd sakemm tgħaqqad it-taħlita. Farrak il-ġibniet u żidhom mat-taħlita. Żid ukoll id-dqiq, il-bżar u l-melħ u għaqqad kollox flimkien. Ifforma l-pulpetti, iksihom bi ftit dqiq u aqlihom sakemm jieħdu l-kulur miż-żewġ naħat.

Ricetta ta’ Aceline